Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

O Spotkaniach

Trochę archeologii

Dom nieżyjącego perkusisty – Jana Szymczyka, staje się miejscem inspirującym dla wielu młodych muzyków z miast. Tu zostaje powołana do życia „Zabrzańska Orkiestra Rockowa z Nowicy" i spontanicznie powstaje przedsięwzięcie - Spotkania Artystów - w czasie letniego przesilenia - otwarta formuła bez granic - organizowane przez muzyków z ZOR.

Z inicjatywy grupy miłośników wsi powstaje Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Po zakończeniu projektu związanego z ratowaniem tutejszej szkoły – Stowarzyszenie rozpoczyna poszukiwanie szerszej przestrzeni działań zwracając szczególna uwagę na ochronę dziedzictwa kulturowego. Udaje się namówić kilku Mieszkańców i Przyjezdnych do zwierzeń o ich Drodze - do Nowicy i tak powstaje wystawa fotografii "Nowica - jest taka wieś..." pokazywana w Nowicy, Warszawie, Gorlicach i Krakowie.

Działający w Nowicy ośrodek rekolekcyjny Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” prowadzi ks. Jan Pipka. Życzliwość, zaufanie i charyzma ks. Jana ośmielają nas, by planować kolejne przedsięwzięcia. Któregoś dnia dzwoni Piotr Bussold – obecnie szef artystyczny projektu INNOWICA. Uczestnicząc w kilku wydarzeniach (2007) w ramach Festiwalu Mniejszości Etnicznych organizowanych przez łemkowski zespół „Pod Kyczerą”, wpadł na pomysł spotkań, łączących w sobie ideę kulturowego dialogu, przenikania sztuk, działania, teatru. Program zaczyna szybko kiełkować. Nawiązujemy kontakty z kilkoma grupami teatralnymi z Polski i Ukrainy, które są zainteresowane uczestnictwem. Projekt spotka się z przychylnością i wsparciem Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady Ukrainy i innych.

Pozostaje kwestia – jak nazwać imprezę? Zespoły, które postanowiliśmy zaprosić, działają równolegle, ale jednocześnie poza klasycznym nurtem życia teatralnego. Unikając terminu „off” i utożsamiania przedsięwzięcia z imprezami „offowymi”, postanowiliśmy, że nasz projekt będzie otwarty. Piotr proponuje nazwę „Innowica” – bo wskazuje na więź z Miejscem, by pokazać, że życie ma czasem do zaoferowania coś więcej, bo tak nieco figlarnie z angielska wskazuje na „wnętrze”, „zawieranie się”, „bycie w środku”, bo kojarzy się z czymś nowym, z „innowacją”, m.in. w sposobie prezentowania sztuki.... i Spotkania Teatralne "INNOWICA" gotowe.

Owszem - były obawy, czy podołamy organizacyjnie i finansowo?  Czy sprawdzi się formuła spotkań? Czy dopisze pogoda? Czy spodoba się ludziom? Stawialiśmy często czoło nieoczekiwanym trudnościom, ale dzięki wysiłkowi i bezinteresowności wielu Przyjaciół, jak np. Maćka Fronczaka, który wykonał projekt graficzny materiałów informacyjnych i promocyjnych, gospodarzy agroturystycznych gospodarstw: Leszkowi i Alinie Wronowskim oraz Tatianie Bojko - udało się.

Oczarowani miejscem i atmosferą, licznie przybyli do Nowicy uczestnicy i widzowie pierwszej edycji Spotkań, jeszcze bardziej zachęcili nas do kontynuowania przedsięwzięcia w następnych latach. Chcielibyśmy, by te Spotkania stały się trwałym elementem życia kulturalnego w Beskidzie Niskim.

listopad 2008
Bussi, Kangur, Mateusz