Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

07 marca, 2011

Program IV Spotkań Teatralnych INNOWICA 2011IV Spotkania Teatralne INNOWICA 2011
Program wydarzeń artystycznych w dniach 30 kwietnia - 2 maja 2011 r.

30 kwietnia
 • 14.00 - warsztaty twórcze, techniki aktorskie, ekologia teatru - Joanna Belzyt (X APT Gardzienice) - szkoła
 • 17.30 – Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika „Bruzda” (cerkiew)
 • 20.00 - Mariana Sadowska (Lwów, Ukraina/Germany) / Pogodno – letnia scena muzyczna
 • 23.30 - wernisaż fotografii Piotra Waisa (Dom Ali)
1 maja
 • 11.00 – otwarcie (Sarepta)
 • 11.30 – Klinika Lalek – „Księga gór” i parada - Sarepta / Nowica 9
 • 15.00 – Kinior & Makaruk / Nowica 9 – letnia scena muzyczna
 • 17.00 – Teatr Scena-Studium Galicjana „Farsa miłości” I spektakl (Lwów, Ukraina) – szkoła
 • 18.00 - Teatr Scena-Studium Galicjana „Farsa miłości” II spektakl (Lwów, Ukraina) – szkoła
 • 19.30 – Stowarzyszenie Teatralne CHOREA „Antygona”- Sarepta
 • 21.00 – Tatosh Banda (Lwów, Ukraina) – letnia scena muzyczna
2 maja
 • 09.00 – warsztaty chustowe dla małych i dużych Oli Smulskiej (miejsce do uzgodnienia)
 • 13.00 – Teatr Lalek Gałązen „Nieczekaj Lecilaty” - plener
 • 16.00 – Kobiecy Ośrodek Teatralny „Karmik” I spektakl – szkoła
 • 17.30 – Kobiecy Ośrodek Teatralny „Karmik” II spektakl – szkoła
 • 20.00 – Teatr Biuro Podróży „Carmen Funebre” - Sarepta
 • 22.00 – Chłopcy Kontra Basia / Upriders - letnia scena muzyczna
Spotkaniom towarzyszą:
 • wystawa obrazów - Waldemar Kuczma (ASP Wrocław) – kaplica Zaśnięcia NMP
 • wystawa grafiki - Magdalena Kuczma (Wrocław) – Nowica 21
 • projekcje aktywne – Cinemanual
 • Teatr Ognia Los Fuegos
 • pokaz tradycyjnego toczenia łyżek – Piotr Michniak – Nowica 14
Wstęp wolny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Informujemy, że nie pośredniczymy w wynajmie kwater na terenie Beskidu Niskiego oraz nie zapewniamy widzom dojazdu i wyżywienia w czasie Spotkań.


Piotr Bussold
Koordynator projektu INNOWICA