Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

23 lutego, 2010

Program III Spotkań Teatralnych Innowica 2010

Drodzy Przyjaciele,

Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić program III Spotkań Teatralnych INNOWICA 2010, które tradycyjnie - jak co roku - odbędą się w czasie długiego weekendu majowego (1-3 maja) we wsi Nowica. Mamy nadzieję, że wydarzenia, które zaplanowaliśmy na ten rok spotkają się z Waszym zainteresowaniem.


1 maja (sobota)

11.00 - otwarcie (Sarepta)
11.30 - "Dziadek" - Walny Teatr
13.00 - "Kusy Janek" - Teatrzyk Słuchaj Uchem/Nomadzi Kultury (jurta)
16.00 - "Zapomniany teatr-wiejskie farsy" - Andrzej Bieńkowski (jurta)
16.30 - "Teatr Weselny" Kapela Braci Tarnowskich z Radomskiego + zabawa (jurta)
19.30 - "Formuły ekstazy" - Teatr im. Łesia Kurbasa (Nowica 9)
20.30 - Nowica 9/Burdon (scena muzyczna)

2 maja (niedziela)

10.00 - "Pieśni Maryjne" - Kapela Brodów (cerkiew św. Paraskewy)
12.00 - Jaźna (scena muzyczna)
14.00 - "Kroniki Sejneńskie" - Teatr Sejneński I spektakl (cerkiew św. Paraskewy)
15.30 - "Kroniki Sejneńskie" - Teatr Sejneński II spektakl (cerkiew św. Paraskewy)
17.00 - "1000 kilometrów muzyki Warszawa-Kijów" - film A. Bieńkowskiego (jurta)
19.00 - "Ifigenia w A..." - film - OPT GARDZIENICE (jurta)
20.30 - "Odyseja" - APT GARDZIENICE (Nowica 9)
22.00 - André Mergenthaler (Luksemburg) + ANKH (scena muzyczna)

3 maja (poniedziałek)

11.00 - warsztaty - Nomadzi Kultury (jurta)
13.00 - Waldemar Czechowski - pokaz autorskich filmów dokumentalnych w tym: "Śladami Vincenza" i "Węgajty" (2008), "W Nowicy na końcu świata" reż. Natasza Ziółkowska

Spotkaniom towarzyszyć będą wystawy:

  • Serhiy Savchenko - wystawa obrazów (kaplica Zaśnięcia NMP)
  • Valentyna Synenka - wystawa fotografii (Nowica 9)
  • Andrzej Bieńkowski - wystawa fotografii terenowych (Sarepta)
  • Maciej Fronczak - wystawa rysunków i pasteli (Nowica 21)
  • Lucilli Kossowskiej - "Made In China" - instalacja malarsko-multimedialna (jurta)
Jurta będzie stała na terenie Ośrodka "Sarepta".

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Informujemy, że organizatorzy nie pośredniczą w wynajmie kwater na terenie Beskidu Niskiego (w pobliżu Nowicy) oraz nie zapewniają widzom dojazdu i wyżywienia podczas trwania Spotkań.

Piotr Bussold
Koordynator projektu INNOWICA