Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

10 stycznia, 2017

Pomoc dla Witka Brody


Drodzy Przyjaciele!

Witek Broda uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, jadąc na kolędę i z darami dla Polaków w Naddniestrzu. Cały czas przebywa w szpitalu w Mołdawii. Potrzebne jest wsparcie finansowe na szybkie przewiezienie go do Polski, rehabilitację i doraźną pomoc. Możecie wesprzeć go dokonując wpłaty na konto bankowe (78 1030 0019 0109 8518 0305 5288 (Marta Broda) z dopiskiem "pomoc dla Witka Brody")


Dear Friends!
Witek Broda had a serious car accident while driving with christmas gifts for Poles in Transnistria. He is in the hospital in Moldova. Financial support is urgently needed for quick transport him to Poland, rehabilitation and emergency assistance. You can support him by making a money transfer to bank account: (78 1030 0019 0109 8518 0305 5288 (Receiver: Marta Broda) with a note: "help for Witek Broda"

https://www.facebook.com/events/1864418280455282/

Brak komentarzy: